skat-subTold- og importmoms

Varer, der indføres fra steder uden for EU, og som indføres i EU, skal håndteres og fortoldes. Inden virksomhederne kan foretage den første indførsel, skal virksomheden registreres som importør og/eller eksportør.

Virksomheden hæfter for manglende told

De fleste virksomheder vil søge assistance hos speditørfirmaer i forbindelse med selve transporten og papirgangen. I sidste ende er det dog importøren, dvs. virksomheden, der hæfter for betaling og afregning af moms, told og afgifter m.v.

Vi ser nogle gange, at virksomhederne betaler for meget told, enten fordi varerne er blevet tariferet forkert, eller fordi der er blevet betalt fuld told af varer, der har været inde eller ude af EU i forbindelse med forarbejdning.

inforevision hjælper med at sikre korrekt registrering og afregning af told og afgifter, og – så vidt det er muligt – at begrænse betalingen af disse.

Samarbejde på tværs af grænser

Når virksomheden har varetransaktioner på tværs af landegrænser, kan de toldmæssige forhold få særlig betydning. Der kan være væsentlige forskelle mellem landenes forskellige regler, også indenfor EU-medlemslandene.

Skulle der være behov for assistance med regler i andre lande, kan vi henvise til eller inddrage vores kollegaer i UHY-samarbejdet, som er repræsenteret i stort set alle lande.

Vores assistance og rådgivning dækker bl.a.:

  • Korrekt registrering som importør og / eller eksportør
  • Håndtering og indberetning af moms og importmoms
  • Stillingtagen til tarifering og betaling af told
  • I begrænset omfang assistere med toldmæssige forespørgsler og forskellige toldordninger

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv holdt løbende ajour med bl.a. lovændringer, nye vejledninger og tidsfrister for indberetninger på told- og afgiftsområdet.


Kontaktperson

Moms- og afgiftskonsulent
Michael Sølund
T: 39 53 50 05
MIC@inforevision.dk