17. marts 2018

Regnskabskonsulent søges til afvekslende fuldtidsjob med stor selvstændighed

inforevisions afdeling for erhvervsservice og outsourcing summer af liv. Cirka 70 % af tiden er konsulenterne ude hos kunderne for at hjælpe med regnskab, bogholderi og løn. Resten af tiden løser de opgaver på kontoret i Søborg. Der er travlt, og derfor søger vi en ny kollega.

Vores 18 regnskabskonsulenter løser alle typer af opgaver inden for bogholderi og lønadministration. Som konsulent får du din egen kundeportefølje, som du selvstændigt tilrettelægger arbejdet for. Nogle dage sidder du ude hos kunden og løser sagerne – andre dage er du på kontoret i Søborg.

DINE OPGAVER OG ARBEJDSOMRÅDER


Du kan komme til at arbejde med alle opgaver indenfor bogholderi, herunder:

 • Kontering, bogføring og afstemninger
 • Periodebalancer og rapportering
 • Indberetninger til det offentlige
 • Moms og afgifter m.v.
 • Klargøring af materiale til revisor
 • Lønadministration
 • Regnskabsmæssige ad hoc opgaver

Jobbet er meget afvekslende. Ikke to kunder eller to dage er ens, og man møder hele tiden forskellige mennesker, kulturer og brancher. Man skal være omstillingsparat, både personligt og professionelt, og det trives jeg rigtig godt med. Man kan sagtens være loyal over for flere virksomheder på én gang, og jeg gør mig umage for at være præcis og stabil. Det er vigtigt for kunden, at jeg kommer, og der er brug for det, jeg laver. Selvom jeg er ekstern konsulent, bliver jeg ikke taget for givet. Det er en stor tilfredsstillelse og meget motiverende.

Merete Kærgaard, erhvervskonsulent, ansat i inforevision siden 2007

Vi lægger vægt på, at du har en tæt tilknytning til hjemmebasen. Det er her, vi deler viden, koordinerer arbejdet og har det rart sammen med kollegaerne i såvel egen afdeling som de andre afdelinger. Vores hus rummer en stor grad af tværfaglighed og er fyldt med liv, humør og gode samarbejdsrelationer.

SØG STILLINGEN, HVIS DU:

 • har bred erfaring med opgaver og systemer inden for bogholderi og lønadministration
 • kan arbejde med alle detaljer i bogholderiet, men også se helheden
 • trives med frihed under ansvar
 • har lyst til udfordringer og afvekslende opgaver
 • holder af sparring med gode kollegaer
 • har egen bil

VORES TILBUD TIL DIG


Vi tilbyder dig en arbejdsplads med plads til ambitioner og til at tænke nyt. Arbejdstiderne er fleksible, du får mulighed for hjemmearbejdsplads og vi sørger hele tiden for at klæde dig godt på til opgaverne med faglig og personlig udvikling via interne og eksterne kurser.

Jeg holder meget af mine kollegaer, men skal altså helst ud af kontoret og ud til kunderne. Dér udretter jeg noget, og dér føler jeg mig mest til nytte. Jeg kan godt lide frihed under ansvar. Vi kan altid hente opbakning og support fra chefer og kollegaer hjemme i Søborg, men når man står ude hos kunden, skal man selv træffe beslutninger, tilrettelægge arbejdet og få noget fra hånden. Det fungerer jeg godt med, og når kunden har tillid til, at man altid overholder aftaler og deadlines, kan man i vidt omfang selv tilrettelægge sit arbejde.

Mitzi Lorenzen, erhvervskonsulent, ansat i inforevision siden 2006

ANSÆTTELSE

Vi tager stilling til de indkomne ansøgninger løbende og vil gerne have ansat vores nye regnskabskonsulent snarest, men vi venter gerne på den rette.

ANSØGNING

Hvis du har brug for yderligere oplysninger vedrørende stillingen, kan du kontakte Betinna Sidor, HR chef på tlf. 39 53 50 00.

Ansøgning med CV kan sendes pr. mail til info@info-revision.dk.


inforevision har mere end 30 års historie, så vores rødder er godt og solidt plantet i det storkøbenhavnske område. Vi bryster os af at være en udviklingsorienteret og åben virksomhed, med fokus på høj kvalitet og arbejdsglæde. Læs mere på vores hjemmeside om personalegoder, værdier, organisering m.v.

Sundhedsforsikring og pension
Alle medarbejdere i info tilbydes en sundhedsforsikring, der er betalt af virksomheden. Denne sikrer medarbejderne de bedste betingelser for hurtigst muligt at få hjælp, hvis de rammes af sygdom og ulykke. I pensionsordningen har vi desuden tilknyttet en uvildig rådgiver, som alle ansætte kan trække på.

Frokost
Vi har frokostordning til hverdag og morgenbrød hver fredag. Den sidste fredag i måneden afholder vi som regel fællesmøde, hvor vi spiser frokost og morgenbrød sammen. Herudover er der frisk frugt i afdelingerne hver dag samt the og kaffe til fri afbenyttelse.

Motion og vaccination
Hvert år tilbydes medarbejdere mulighed for at deltage i diverse løbearrangementer. Vi har badefaciliteter, så de der ønsker det, kan bade efter løb eller cykeltur. I efteråret tilbydes alle medarbejdere en influenzavaccination.

Fester/arrangementer
Der afholdes hvert år statusfest samt julefrokost. Vores personaleforening arrangerer flere arrangementer om året som fx efterårsfest, påskefrokost, koncerter mv. Herudover har vi teamarrangementer, afdelingsarrangementer og kulturelle fællesarrangementer.

Faglig udvikling
Vi holder hvert år en del interne kurser, så alle er fagligt opdateret inden for det fagområde de sidder med. Hertil tilbydes den enkelte medarbejder kurser efter individuelle behov.

Hjemmearbejdsplads
Alle medarbejdere får udleveret en bærbar PC og får mulighed for at få hjemmearbejdsplads.

Omsorgsdage, barnets 1. sygedag og seniorordning
Alle medarbejdere i info har 5 omsorgsdage udover den almindelige ferie. Bliver medarbejderens mindreårige børn pludselig syge, gives der ret til fravær med løn, indtil pasning kan arrangeres, dog kun barnets første sygedag. Alle vore medarbejdere over 60 år har 5 ekstra omsorgsdag.

Ønsketid
Vi arbejder med begrebet ønsketid. Det betyder, at vi så vidt muligt vil søge at efterleve og respektere medarbejdernes ønske om arbejdstid og tilrettelæggelse heraf.

Udviklingssamtaler
Som et led i medarbejderens personlige og faglige udvikling afholdes der hvert år en længere udviklingssamtale i september samt løbende opfølgningssamtaler.

Fleksibel lønpakke
Den enkelte medarbejder i info har mulighed for at sammensætte sin personlige lønpakke inden for en fastlagt beløbsramme – fastlagt kontantlønsnedgang. Ordningen giver således mulighed for at konvertere en del af bruttolønnen med udvalgte goder. info tilbyder følgende goder mod en kontantlønsnedgang hos medarbejderen:

 • ErhvervsKort/Pendlerkort
 • Bredbånd
 • Fastnet- og mobiltelefonabonnement
 • Firmamassage
 • Telefon og tablets

 


Søg stilling