skat-sub

Selskabsskat

Skatteafdelingen er i tæt kontakt med kunderne og yder en skattemæssig rådgivning, hvor vi ikke kun ser på selskabets forhold, men rådgiver selskaber og aktionærer samlet.

Ofte kræver det en planlægningshorisont på op til tre år at opnå en optimal selskabsstruktur med mulighed for sambeskatning. Derfor får vi de bedste resultater, når selskabsstrukturen bliver planlagt i god tid før planlagte ændringer i aktionærsammensætningen, frasalg eller lignende.

Vores rådgivning dækker blandt andet:

  • Optimal selskabsstruktur
  • Sambeskatning og mulighed for skattefri udlodning af udbytte mellem selskaber mv.
  • Transfer pricing
  • Tynd kapitalisering
  • Rekonstruktion af selskabskapitalen
  • Køb og salg af virksomheder
  • Generationsskifte, herunder arv og gaver
  • Udarbejdelse af selvangivelse med tilhørende specifikationer samt skatteberegning.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv holdt løbende ajour med bl.a. lovændringer, nye vejledninger og tidsfrister for indberetninger på skatteområdet.


Kontaktperson:

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T: 39 53 50 38
FSA@info-revision.dk

Bo Sponholtz
Skattemedarbejder
Tlf. 39 53 50 33
BSP@inforevision.dk