skat-sub

Personskat

inforevision hjælper hovedaktionærer og selvstændigt erhvervsdrivende med at få overblik over reglerne og på den baggrund at indrette økonomien så optimalt som muligt i forhold til såvel personernes ønsker som til skattelovgivningen.

Vores rådgivning dækker blandt andet:

Hovedaktionærer

 • Beskatning af løn og anden personlig indkomst
 • Beskatning af kapitalindkomst
 • Beskatning af aktier og investeringsbeviser samt andre værdipapirer
 • Beskatning af personalegoder – fx bruttolønsordninger, fri bil, fri bolig og multimedier
 • Fleksible lønpakker
 • Pensionsordninger
 • Hovedaktionærbeskatning
 • Udarbejdelse af selvangivelse og skatteberegning.

Selvstændigt erhvervsdrivende

 • Virksomhedsordningen
 • Kapitalafkastordningen
 • Skattefri virksomhedsomdannelse
 • Køb og salg af virksomhed – herunder udskydelse af skatten i forbindelse med virksomhedsophør
 • Generationsskifte
 • Forældrekøb
 • Udarbejdelse af selvangivelse med tilhørende specifikationer samt skatteberegning.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv holdt løbende ajour med bl.a. lovændringer, nye vejledninger og tidsfrister for indberetninger på skatteområdet.


Kontaktpersoner

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T: 39 53 50 38
FSA@info-revision.dk

Bo Sponholtz
Skattemedarbejder
T: 39 53 50 33
BSP@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T: 39 53 50 47
JPE@inforevision.dk