skat-sub

Omstrukturering

Omdannelse af en personlig virksomhed til et selskab, fusioner og andre omstruktureringer er forandringer, der påvirker virksomhedens økonomi og udviklingsmuligheder. Derfor skal ledelsen naturligvis have et solidt grundlag at træffe sine beslutninger på.

Rådgivning om beskatningsmodeller

Vores skattespecialister rådgiver om skattefrie og skattepligtige omstruktureringer og om, hvordan den enkelte virksomhed kan tilrettelægge den mest optimale struktur i forhold til forretningsudviklingen og skattelovgivningen.

En omstrukturering kræver ofte en planlægningshorisont på op til tre år. Derfor får vi de bedste resultater, når selskabsstrukturen bliver planlagt i god tid før planlagte ændringer i aktionærsammensætningen, frasalg eller lignende.

Løsninger i tæt dialog med kunden

inforevision har mange års erfaring fra en bred vifte af brancher og virksomhedstyper, men udgangspunktet er altid den enkelte virksomheds situation, behov og mål. Vi løser opgaverne i tæt dialog med kunden, og som konsulenthus kan vi stille med præcis de kompetencer, der er nødvendige for at nå i mål.

inforevisions ydelser ved omstrukturering

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • Omdannelse fra personlig virksomhed til selskab
  • Etablering af optimal selskabsstruktur
  • Aktieombytning (etablering af holdingstruktur)
  • Fusion
  • Spaltning
  • Tilførsel af aktiver
  • Til og frasalg af selskaber

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv holdt løbende ajour med bl.a. lovændringer, nye vejledninger og tidsfrister for indberetninger på skatteområdet.


Kontaktperson

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T: 39 53 50 38
FSA@info-revision.dk

Bo Sponholtz
Skattemedarbejder
T: 39 53 50 33
BSP@inforevision.dk