skat-sub

International beskatning

inforevisions skatteeksperter rådgiver om holdbar og optimal skatteplanlægning – herunder skattepligtsforhold og dobbeltbeskatning.

Skattespecialister verden over

Vi følger udviklingen i national og international skattepraksis og skattelovgivning. Gennem vores medlemskab af UHY – et internationalt netværk af uafhængige revisions- og rådgivningsvirksomheder – har vi desuden adgang til skattespecialister i hele verden.

inforevisions rådgivning om international beskatning

Vores kunder indenfor dette område er især danske virksomheder med udenlandske ejere eller med udenlandske dattervirksomheder, og vores rådgivning dækker blandt andet:

  • Stillingtagen til skattepligt
  • Ind- og udstationering samt assistance til udarbejdelse af selvangivelser for de udstationerede
  • Forskerskat – 26 % beskatning
  • Fraflytterbeskatning og værdiansættelse af unoterede aktier/anparter
  • Etablering af virksomhed i Danmark eller i udlandet
  • International sambeskatning
  • Transfer pricing – dokumentation
  • Tynd kapitalisering

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv holdt løbende ajour med bl.a. lovændringer, nye vejledninger og tidsfrister for indberetninger på skatteområdet.


Kontaktpersoner

Flemming Saabye
Leder af skatteafdelingen
T: 39 53 50 38
FSA@info-revision.dk

Bo Sponholtz
Skattemedarbejder
T: 39 53 50 33
BSP@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent
T: 39 53 50 47
JPE@inforevision.dk