skat

Kompetent og specialiseret skatte-, moms og afgiftsrådgivning

Du skal kun betale de skatter, den moms og de afgifter, du har pligt til – hverken mere eller mindre. Sådan har budskabet fra SKAT været i mange år, men det er nemmere sagt end gjort. Komplekse regler, talmæssige udfordringer og den digitale verden kan gøre det vanskeligt at opgøre og betale det, man skal.

Forståelig og målrettet rådgivning

Vi giver dig en god, forståelig og målrettet rådgivning om gældende regler og rammer. Det giver dig en sikkerhed for, at du ikke betaler mere i skat, moms og afgifter, end du bør. Vores assistance omfatter også bistand i skatte-, moms- og afgiftssager samt forhandlinger med skattemyndighederne, hvis en sådan situation skal opstå.

Erfaring og opdateret specialviden

Skatte-, moms- og afgiftsmæssig rådgivning kan sikre både virksomheden, dens ejere og de ansatte en optimal anvendelse af gældende regler. Der kommer hele tiden nye og komplicerede regler, som senere skaber ny praksis. Dette kræver erfaring, løbende opdatering og specialviden, som vi kan tilbyde vores kunder her i inforevision.

Netværk i mere end 80 lande

Gennem vores medlemsskab af UHY, der er et internationalt netværk af uafhængige revisionsfirmaer, har vi adgang til skattespecialister i hele verden, og vi samarbejder med førende advokatfirmaer.

Vi assisterer og rådgiver blandt andet om:

 • Etablering og ophør af personlige virksomheder og selskaber
 • Opgørelse af skattepligtig indkomst for aktie- og anpartsselskaber, fonde og foreninger
 • Opgørelse af moms og afgifter
 • Review af selvangivelser/skattepligtig indkomst
 • Strukturering af virksomheder, holdingselskaber og afledte momsmæssige forhold
 • Etablering af partnerselskaber
 • Sambeskatning og skatteplanlægning
 • Generationsskifte, køb/salg af virksomheder, herunder afledte momsmæssige forhold
 • Skattemæssige afskrivninger og leasingforhold
 • Skatteberegning og a conto skat
 • Personlige selvangivelser, herunder beskatning af værdipapirer
 • Arbejde i udlandet og anvendelse af dobbeltbeskatningsaftaler
 • Køb og salg af fast ejendom, herunder stillingtagen til momsmæssige konsekvenser
 • Pensionsopsparing og investeringer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv holdt løbende ajour med bl.a. lovændringer, nye vejledninger og tidsfrister for indberetninger på skatte-, moms- og afgiftsområdet.