Revisorer med mennesket i centrum

En god rådgiver viser dig nye muligheder, blinde vinkler og langsigtede løsninger. Her fortæller to erfarne partnere, Sten Pedersen og Lars Chr. Aaskov, om rollen som rådgiver for mindre og mellemstore virksomheder.

Overblik og indsigt

Sten: Vi arbejder især for mindre og mellemstore virksomheder, og vores afsæt er altid virksomhedens drivere: Hvad er afgørende for netop din forretning? Vi hæver så at sige ejerlederen op af maskinrummet og ind i helikopteren til en snak om, hvor virksomheden er på vej hen. Det er en stor hjælp for mange, fordi de får øje på nye muligheder og udfordringer.

Lars: Vi er også gode til at spotte, hvor man kan optimere og effektivisere. Vi kender problemstillingerne og vil gerne hjælpe folk, hvis de vil hjælpes – også i de grimme sager, hvor virksomheden skal rekonstrueres, aktier skal sælges eller lignende.

Klar besked og gode løsninger

Sten: Vi bliver spurgt om meget forskelligt, fx ”Skal jeg købe en ny maskine?”, ” Kan du tage med i banken?” eller ”Hvad gør jeg med mine pensioner?”. Og ind i mellem kan et råd godt gøre ondt. Kunden ønsker sig måske en løsning, der bare ikke kan lade sig gøre af lovgivningsmæssige årsager. Men så kan vi pege på andre muligheder og sige: ”Du kan til gengæld gøre dette her.”

Lars: For os handler det ikke om at sælge timer, men om at finde den rigtige løsning. Vores opgave er at være så objektive og løsningsorienterede som muligt, og vi tøver ikke med at give det rigtige råd, selvom det er ilde hørt. Jeg fortæller, hvis der er problemer – også selvom kunden foretrækker at høre noget andet.

Sten: Hvis man er alene om at drive en virksomhed, har man måske ingen at sparre med i hverdagen. Man skal træffe alle beslutninger på egen hånd, og det kan koste energi og tvivl. Derfor gør vi også meget ud af at introducere kunderne for de rigtige mennesker og hjælpe dem med at bygge et professionelt netværk med fx advokater og bankforbindelser, de kan trække på i dagligdagen

Respekt og tillid

Sten: Mennesker har følelser, og nogle følelser har større vægt end økonomi. Som rådgivere kan vi fortælle, hvad der er optimalt økonomisk og skattemæssigt, men vi har også respekt for, at man træffer andre beslutninger af hensyn til sin familie eller personlige situation.

Lars: Ofte kan du ikke adskille virksomhed og ejer. De er to sider af samme sag, og her skaber man tillid ved at være betroet rådgiver. Det kræver situationsfornemmelse og menneskekendskab, og at man som rådgiver tør åbne op og give lidt af sig selv. Regnskab og revision er jo vores boldgade, men i et ligeværdigt og tillidsfuldt samarbejde er det afgørende, at vi træder ind som hele mennesker, der kan tale om meget andet end tal.

Begrænsningens kunst 

Sten: Ofte bliver vi inddraget i afgørende beslutninger, og det kræver en oprigtig interesse i virksomheden. Den slags hverken kan eller skal man foregive. Det er også vigtigt at kende sine begrænsninger. En rådgiver ved ikke alt, og det kræver en faglig og personlig ballast at erkende.

Lars: I stedet for at kunne enkeltområder 100% helt ud til fingerspidserne, foretrækker vi at kunne rådgive bredt og så inddrage vores specialister, når der er behov for specialkompetencer. Vi samarbejder også med masser af specialister uden for huset. Uanset hvad, er målet den bedste løsning for kunden.