revision-sub

Revision – Et grundlag for ledelsesbeslutninger

I inforevision har vi udviklet vores eget revisionsprogram, der sikrer effektive arbejdsgange og ydelser af høj kvalitet – uanset hvilken type kunde, du er.

På den måde kan vi fokusere på kundernes forretning og på at sikre kunderne et pålideligt beslutningsgrundlag i forhold til virksomhedens drift og udvikling.

Vi stiller med den ekspertise, der er behov for

Med 120 medarbejdere kan vi sammensætte netop det team, der passer til opgaven, og vi kan trække på husets special-funktioner, når der er brug for det.

inforevisions revisionsydelser

Vores revisionsydelser knytter sig primært til:

  • Årsregnskaber
  • Koncernregnskaber
  • Perioderegnskaber
  • Åbningsbalancer
  • Tilskudsregnskaber
  • Øvrige regnskaber
  • Delopgørelser

Hent profilfolder om inforevision her.