revision-sub

Revision – et grundlag for ledelsesbeslutninger

I inforevision har vi udviklet vores eget revisionsprogram, der sikrer effektive arbejdsgange og ydelser af høj kvalitet – uanset hvilken type kunde, du er. På den måde kan vi fokusere på kundernes forretning og på at sikre kunderne et pålideligt beslutningsgrundlag i forhold til virksomhedens drift og udvikling.

Vi stiller med den ekspertise, der er behov for

Med mere end 130 medarbejdere kan vi sammensætte netop det team, der passer til opgaven, og vi kan trække på husets specialistfunktioner, når der er brug for det. Vores revisionsydelser knytter sig primært til:

  • Årsregnskaber
  • Koncernregnskaber
  • Perioderegnskaber
  • Åbningsbalancer
  • Tilskudsregnskaber
  • Øvrige regnskaber
  • Delopgørelser

Udvidet gennemgang – en mulighed, du bør overveje

Revision eller udvidet gennemgang? Download en oversigt over de vigtigste overvejelser. Klik på billedet eller linket i teksten.

Selskaber, der opfylder visse størrelseskriterier har mulighed for at vælge udvidet gennemgang i stedet for en normal revision og derigennem opnå besparelser på omkostningerne til revision.

Der er dog en række forhold der bør indgå i overvejelserne før man vælger udvidet gennemgang. Det rigtige valg for din virksomhed vil bl.a. afhænge af, hvor kompleks din virksomhed er, dens ejerstruktur, ledelse og økonomiske situation, samt hvilke behov dine interessenter har.

Inforevision har derfor udarbejdet en folder, der kort beskriver størrelseskriterierne og giver inspiration til, hvilke forhold man skal tage i betragtning, når man står mellem valget af revision eller udvidet gennemgang.

Hent indstik om revision eller udvidet gennemgang her.