revision-sub

Rekonstruktion – Fokus på overblik, stabilitet og løsninger

Det er ledelsen, der beslutter, hvilke initiativer der skal til, når virksomhedens overlevelse er truet. Det kræver et gennemarbejdet beslutningsgrundlag, som inforevision kan udarbejde.

Et pålideligt og retvisende billede

inforevision skaber overblik og stabilitet i den regnskabsmæssige situation, og vi kvalitetssikrer materialet, så det giver et pålideligt og retvisende billede. Dette kan ledelsen bruge til at træffe afgørende beslutninger om, hvorvidt en virksomheds skal føres videre eller afvikles.

Som tilsyn eller kurator

Vores deltagelse i rekonstruktioner bliver udført som assistance til ledelsen, som tilsyn eller som kurator. Grundlaget for vores indsats bliver altid aftalt på forhånd – herunder opgavens formål, omfang og forventet honorar.

inforevisions ydelser ved rekonstruktion

Udover assistance med de oversigter og balancer, som loven kræver i forbindelse med en rekonstruktion, omfatter vores ydelser:

Rekonstruktion

 • Vurdering af virksomhedens levedygtighed
 • Bidrag til overblik og kvalitetssikring af virksomhedens handlingsplaner
 • Analyse af årsagerne til virksomhedens situation og løsningsforslag
 • Drifts-, status- og likviditetsbudgetter med relevante og realistiske forudsætninger
 • Komme til/falde fra-analyser kombineret med budgetter
 • Assistance til specifikke værdiansættelser
 • Forslag til ændring af forretningsstrukturer og forretningsgange
 • Finansieringsmuligheder
 • Assistance med virksomhedsudvikling

Afvikling

 • Assistance til kuratorer/likvidatorer i forbindelse med afvikling
 • Assistance og kvalitetssikring af materiale til brug for akkordordninger
 • Assistance med søgning efter omstødelige dispositioner
 • Skat- og afgiftsforhold

Særlige undersøgelser

 • Anvendte regnskabsprincipper
 • Værdiansættelser, herunder op- og nedskrivninger
 • Handel med nærtstående
 • Afregningspriser
 • Lånearrangementer

 


Kontaktpersoner:

Mads W. Kjærsgaard
Partner
Tlf. 39 53 50 85
MK@inforevision.dk

Simon Morthorst
Partner
Tlf. 39 53 50 40
ST@inforevision.dk

Ulrik Christensen
Partner
Tlf. 39 53 50 53
UC@inforevision.dk