revision-sub

Regnskaber – Årsrapporter af høj standard

Regnskabsregulering er for alle virksomhedstyper og -størrelser. Området er under konstant udvikling og bliver i større og større omfang præget af den internationale udvikling.

Årsrapporter med en høj standard

Vi hæver årsrapporternes standard ved at sikre, at regnskaberne lever op til myndighedernes krav, og at de matcher den højeste relevante standard. I tæt dialog med kunden forholder vi os også til tallenes praktiske betydning og til, hvordan de påvirker virksomhedens daglige drift, budgettering og fremtidsudsigter.

Medarbejdere på forkant med udviklingen

inforevision har sit eget uddannelsesprogram. Det sikrer, at vores medarbejdere altid er ajour med de seneste udviklingstendenser.

inforevisions ydelser indenfor regnskab

Vores ydelser på regnskabsområdet omfatter især:

  • Regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven
  • Regnskabsaflæggelse efter IFRS
  • Regnskabsaflæggelse efter særlovgivning i øvrigt
  • Rådgivning omkring valg af relevant regnskabspraksis
  • Tilrettelæggelse af registreringssystemer
  • Problemløsning omkring regnskabsmæssige forhold
  • Regnskabsanalyse

Hent profilfolder om inforevision her.