revision-sub

Økonomisk rådgivning – Få en effektiv, stærk og veldrevet virksomhed

Som revisorer får vi et indgående kendskab i de brancher og virksomheder, vi arbejder med. Vi hjælper med at omsætte tal og fakta til effektive beslutninger og konstruktive løsninger, der understøtter virksomhedens drift og udvikling.

Sådan får virksomheden mest ud af sine aktiviteter

Vi træder ofte til som sparringspartnere, og vi rådgiver og vejleder om, hvor virksomheden kan effektiviseres, styrkes eller få endnu mere ud af sine aktiviteter.

Rådgivningen skræddersyes til behovet

Vi har stor erfaring i at håndtere de problemstillinger og muligheder, der knytter sig til ejerledede virksomheder i stort set alle brancher. Derfor kan vi yde en skræddersyet rådgivning, hvor vi både trækker på erfarne revisorer og specialistfunktioner både i og uden for huset.

inforevisions rådgivning

Vi tilbyder økonomisk rådgivning og sparring på bl.a. følgende områder:

  • Etablering af virksomhed
  • Generel ledelsesstøtte
  • Budgettering og økonomistyring
  • Finansiering
  • Strategisk udvikling
  • Skatteplanlægning og pensionsforhold
  • Vurdering og bistand med ekstraordinært udbytte (a conto udbytte)
  • Generationsskifte
  • Personaleansættelse
  • Formuerådgivning