revision-sub

Andre erklæringer – Sikkerhed for indhold og kvalitet

Som statsautoriserede revisorer afgiver vi erklæringer, der giver en bestemt grad af sikkerhed for produktets indhold og kvalitet, afhængig af hvilken type erklæring, der er tale om.

Når der er behov for sikkerhed

Erklæringerne gives f.eks. i forbindelse med selskaber, der står over for ændringer i kapital- og ejerforholdene i form af fusion eller spaltning. Det kan også være i virksomheder, der står for at optage lån eller modtage tilskud, og som derfor har indgået en specifik aftale om revision.

Review kan være et alternativ

I mindre selskaber, hvor der ikke er lovpligtig revision, kan et review foretaget af revisor være et godt alternativ.

inforevisions ydelser vedrørende erklæringer

Vores ydelser omfatter erklæringer og attestationer vedrørende selskabsretlige forhold, herunder:

  • Stiftelse
  • Forhøjelse og nedsættelse af kapitalen
  • Fusion og spaltning
  • Review af årsregnskaber og perioderegnskaber