regnskab

Revision og rådgivning af mindre og mellemstore virksomheder

inforevision er optaget af at støtte ejere og ledere i at drive sunde, lønsomme virksomheder.

Revision handler også om rådgivning

Som statsautoriserede revisorer sikrer vi, at regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation.  Samtidig bruger vi vores indsigt til at rådgive og vejlede om, hvor virksomheden kan effektiviseres, styrkes eller få endnu mere ud af sine aktiviteter.

Mindre og mellemstore virksomheder er vores felt

Vores ekspertise er mindre og mellemstore virksomheder. Vi kender de revisions- og regnskabsmæssige problemstillinger indgående, og vi spiller ofte en aktiv rolle som rådgiver eller sparringspartner for ledelsen.

Vi arbejder for alle typer kunder

Vi arbejder for alle former for virksomheder – aktie- og anpartsselskaber, interessentskaber, K/S’er, selvejende institutioner, boligforeninger og andre, der er underlagt lovpligtig og vedtægtsmæssig revision eller blot ønsker revision af regnskabet.

Hent profilfolder om inforevision her.