skat-sub

Punkt- og energiafgifter

Danmark er på en lang række områder belastet af punktafgifter. Formålet er dels at skaffe penge til statskassen, dels at regulere og begrænse visse varer, der påvirker miljø og folkesundhed.

inforevisions assistance og rådgivning på dette område tager sigte på at sikre korrekt registrering og afregning af punktafgifter, og så vidt det er muligt at forsøge at få godtgjort energiafgifterne.

Ud over afgifter på el, vand og varme, omfatter afgiftspligten også en lang række forbrugsvarer, som bl.a. omfatter the, kaffe, slik, chokolade, is, cigaretter, øl, vin og spiritus. Det er helt i orden at hente sådanne varer syd for grænsen til eget forbrug, men erhvervsmæssig forbrug i virksomheden eller erhvervsmæssig indkøb med henblik på videresalg medfører registreringspligt og betaling af punktafgifter.

For så vidt angår energiafgifterne, som energiselskaberne pålægger forbrug af vedvarende energi, kan virksomhederne i et vist omfang få godtgjort alle eller dele af afgifterne.

Vores assistance og rådgivning dækker bl.a.:

  • Stillingtagen til afgiftspligt, herunder korrekt registrering for relevante afgifter
  • Opgørelse af punkt- og afgiftsbetalinger
  • Bevillinger, oplagshaver og varemodtager
  • Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse
  • Godtgørelse af energiafgifter
  • Optimering af punkt- og afgiftsbetalinger
  • Stillingtagen og assistance til genoptagelse af gamle perioder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv holdt løbende ajour med bl.a. lovændringer, nye vejledninger og tidsfrister for indberetninger på punkt- og afgiftsområdet.


Kontaktperson

Moms- og afgiftskonsulent
Michael Sølund
T: 39 53 50 05
MIC@inforevision.dk