28. august 2018

Husk at registrere virksomhedens reelle ejere

I nyetablerede virksomheder skal registreringen af reelle ejere ske samtidig med registreringen af virksomheden.

For at dæmme op for bl.a. hvidvask og skattesvig har det siden 1. december 2017 været et krav til mange virksomheder, at de skal registrere deres reelle ejere på virk.dk.

Nylige ændringer i Selskabsloven betyder, at de reelle ejere skal registreres samtidig med registreringen af virksomheden. Det er således blevet en forudsætning for at drive virksomhed i Danmark, at de reelle ejere er registreret.

Læs mere i artiklen: Registrering af reelle ejere

Kan de reelle ejere ikke identificeres?

Udgangspunktet for lovgivningen er, at virksomheder har reelle ejere og kan identificere dem. Hvis det ikke er muligt at identificere de reelle ejere, kan virksomheden registreres med følgende muligheder:

  • Virksomheden har ikke reelle ejere (eks., hvor ingen personer ejer 25% af selskabet)
  • Virksomheden kan ikke identificere sine reelle ejere

Opbevar dokumentationen i 5 år

Virksomheden skal opbevare den fornødne dokumentation for virksomhedens forsøg på at identificere de reelle ejere. Opbevaringspligten gælder i 5 år efter hvert identifikationsforsøg samt 5 år efter det reelle ejerskabs ophør.

Manglende registrering kan medføre tvangsopløsning

Hvis virksomhedens reelle ejere ikke er registreret, eller hvis registreringen ikke opretholdes i Erhvervsstyrelsens it-system, kan virksomheden blive sendt til tvangsopløsning i Skifteretten.

Forinden vil virksomheden blive bedt om at bringe forholdet i orden.

Mere information

Du kan læse mere om registrering af reelle ejere i Erhvervsstyrelsens vejledning. Du er også velkommen til at kontakte inforevision for råd og vejledning.

Vibeke Düring Reyes Jensen
Partner, statsautoriseret revisor
Mobil 21 71 99 80
vd@inforevision.dk