Revisortrainee i inforevision

Hvert år ansætter vi 5 – 7 trainees i vores revisionsdel. Vores trainees integreres hurtigt som en del af en årgang og i revisionsteamet, hvor man sidder på kontor sammen med sin ”mentor”. Inden for den første måned inviteres der på weekendtur i Marienlyst sammen med de øvrige trainees – og herefter føler man sig rigtig hjemme!

Noget af det særlige ved at være trainees i inforevision er det aktive og unge arbejds- og studiemiljø, men i høj grad også vores samarbejdskultur. Vi har en flad organisationsstruktur, hvor vi samarbejder med kunder og kollegaer i en uhøjtidelig tone, præget af gensidig respekt.

En stejl udviklingskurve hos vores trainees

Vi stiller store krav til vores trainees, idet udviklingskurven nærmest stiger vertikalt fra dag ét – det kræver et særligt engagement samt skarphed hos vores trainees. Ud over fuldtidsarbejde påbegynder man som trainee HD samt vores interne uddannelsesforløb. HD læser man to aftner om ugen, mens den interne uddannelse ligger i arbejdstiden. På HD 2. del følges eksterne internatkurser i FSR regi (Foreningen for Statsautoriserede Revisorer).

Vil du håndplukkes til et job med fremtid i? Læs mere og søg stillingen som revisortrainee her.

Typisk ansætter vi traineeprofiler, der står for eller netop har afsluttet en HHX. En anden mulighed er også, at man har en gymnasial baggrund suppleret med en fagpakke. Vi lægger stor vægt på standpunkts- og eksamensresultater, hvor mindstemålet er gode karakterer i relevante fag som matematik, virksomhedsøkonomi og afsætning på A eller B niveau.

Vi ansætter kun de bedste. Derfor påbegynder vi rekrutteringen et år før ansættelsesstart og indstiller søgningen, når holdet er sat. Vi rekrutterer over længere tid, hvilket betyder, at du får hurtigt svar, både når du skriver til os og eventuelt påbegynder et ansættelsessamtaleforløb.

Det vi lægger vægt på

Ved ansættelsessamtalen møder du vores HR chef samt en ledende revisor. I vores vurdering af ansøgere lægger vi vægt på tre forhold: Faglig skarphed, social intelligens og den særlige gnist for netop at blive revisor hos inforevision.

Vil du håndplukkes til et job med fremtid i? Læs mere og søg stillingen som revisortrainee her.

Det at blive og være revisor i inforevision er meget mere end det at besidde talkundskaber. Du skal have din faglighed på plads, det er dit værktøj, men der ud over handler det i høj grad om nysgerrighed og lysten til at gøre en forskel for både kunder og kollegaer.

”En god revisor kan sit håndværk, er i tæt dialog med kunden, forstår kundens forretning og kan rådgive så tal får liv og mening”.

Indsatsen honoreres

Den indsats, som vores trainees lægger i arbejde og studie, honoreres med bl.a. en god traineeløn med markante lønstigninger, betalt HD studie, bøger, bærbar PC – men frem for alt med et uvurderligt fagligt og socialt fundament for resten af karrieren.

Vil du vide mere?

Læs mere og søg stillingen som revisortrainee.

Du er også velkommen til at kontakte HR-chef Betinna Sidor på tlf. 39 53 50 00, bsr@info-revision.dk

fordele som revisortrainee hos inforevision