1014-info_img_3059

Personalegoder

Sundhedsforsikring og pension

Alle medarbejdere i inforevision har en sundhedsforsikring, der er betalt af virksomheden. Denne sikrer medarbejderne de bedste betingelser for hurtigst muligt at få hjælp, hvis de rammes af sygdom og ulykke. I pensionsordningen har vi desuden tilknyttet en uvildig rådgiver, som alle ansatte kan trække på.

Fleksibel lønpakke

Vi tilbyder årligt vores medarbejdere mulighed for at sammensætte sin personlige lønpakke inden for en fastlagt beløbsramme. Ordningen giver mulighed for at konvertere en del af bruttolønnen med udvalgte goder, hvilket er en økonomisk fordel, da prisen for goderne trækkes fra før skatteberegningen ved lønudbetaling.
De sidste år har følgende været blandt vores faste tilbud til medarbejderne:

  • ErhvervsKort/Pendlerkort
  • Bredbånd
  • Fastnet- og mobiltelefonabonnement
  • Firmamassage
  • Tablets
  • Manuduktionskurser

Motion og vaccination

Hvert år tilbydes medarbejdere mulighed for at deltage i diverse løbearrangementer. Vi har badefaciliteter, så de der ønsker det, kan bade efter løb eller cykeltur. I efteråret tilbydes alle medarbejdere en influenzavaccination.

Fester/arrangementer

Der afholdes hvert år statusfest i juni samt julefrokost. Vores personaleforening arrangerer flere arrangementer om året som fx efterårsfest, påskefrokost, koncerter mv. Herudover har vi teamarrangementer, afdelingsarrangementer og kulturelle fællesarrangementer.

Hjemmearbejdsplads

Alle medarbejdere får udleveret en bærbar PC og har mulighed for at benytte hjemmearbejdsplads.

Omsorgsdage, barnets 1. sygedag og seniorordning

Alle medarbejdere har 5 omsorgsdage udover den almindelige ferie. Bliver medarbejderens mindreårige børn pludselig syge, gives der ret til fravær med løn, indtil pasning kan arrangeres, dog kun barnets første sygedag. Alle vore medarbejdere over 60 år har 5 ekstra omsorgsdag.

Ønsketid

Vi arbejder med begrebet ønsketid. Det betyder, at vi så vidt muligt vil søge at efterleve og respektere medarbejdernes ønske om arbejdstid og tilrettelæggelse heraf.

Udviklingssamtaler

Som et led i medarbejderens personlige og faglige udvikling afholdes der hvert år en længere udviklingssamtale i november samt en opfølgningssamtale i foråret.

Frokost

Vi har frokostordning med buffét leveret udefra.
Den sidste fredag i måneden hvor vi afholder fællesmøde spiser vi en fællesfrokost og hver fredag er der lækker morgen brød. Herudover er der til hverdag frisk frugt i afdelingerne samt te og kaffe til fri afbenyttelse.