job

Vores vigtigste ressource – medarbejderne

inforevisions’ vigtigste ressource er medarbejderne. For at sikre, at vore medarbejdere oplever en balance mellem arbejdsliv og privatliv, har vi indført begrebet ”ønsketid”. Ønsketid handler om gensidig respekt for personers forskelligheder og hensyntagen til det enkelte individ. Medarbejderne i inforevision tilrettelægger således i høj grad selv sin arbejdstid.

I inforevision lever vi af at servicere kunder indenfor komplekse områder. Det er derfor vigtigt, at vi i inforevision har medarbejdere, hvor arbejdsglæde, fleksibilitet, kompetence og det at kunne tale med kunder om andet end tal, er af stor betydning. I inforevision gør vi derfor meget ud af at medarbejderne trives og samtidig løbende bliver udfordret.

Vi arbejder i dagligdagen tæt i teams og på tværs i organisationen. Dette giver den enkelte medarbejder en bred viden og referenceramme samt gode interne udviklingsmuligheder. Endvidere har vi i inforevision fokus på fællesskabet og det sociale liv – vi gør således meget ud af styrke relationerne på tværs i organisationen ved at tilbyde en række arrangementer, som knytter vores medarbejdere tættere til hinanden og til inforevision.

inforevision har fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet, da vi lever op til kravene i loven om arbejdsmiljø.

groen_smiley-mini