itservice-sub

IT sikkerhed og risikostyring

Vi tilbyder at skabe overblik over it sikkerhedsaspekterne for virksomheden. Virksomheden får indblik i, hvad man skal være opmærksom på, når emnet er it sikkerhed. Imødekommes det aktuelle risikobillede, og har man en realistisk opfattelse af sandsynlighederne for at uheldige hændelser indtræffer.

IT revision af de generelle it-kontroller og applikationskontroller

Vi tilbyder at gennemgå de forretningsgange som virksomheden ligger til grund for it anvendelsen., herunder en gennemgang af de applikationer og kørsler som har indflydelse på virksomhedens finansielle transaktioner i økonomisystemet. Vi udtaler os til revisor herom, og fungerer som eksperter når revisors ekspertise skal suppleres. Vores referenceramme er den danske standard for it sikkerhed DS484:2005 eller DS 27001, og ikke mindst vores erfaring om faldgrupper, især ved anvendelsen af økonomisystemer.

Har virksomheden ikke beskrevet sine it forretningsgange, tilbyder vi at gennemgå virksomhedens it anvendelse med afsæt i en række foruddefinerede spørgsmål til it sikkerheden, som danner grundlag for vores rådgivning… vi kalder det et it sikkerhedstjek.

ISAE 3402 erklæring

Er virksomheden It service provider og har brug for en officiel udtalelse om det generelle it ledelsessystemet (it drift og udvikling), tilbyder vi at afgive en såkaldt 3402 erklæring. Vores referenceramme er DS484, men også god it driftsskik, som ITIL anvender vi som udgangspunkt for vort arbejde.

Implementering af et it sikkerhedssystem (DS 484)

Vi tilbyder at fungere som sparringspartner i indførelsen af et it sikkerhedssystem i virksomheden, enten baseret på DS484 eller DS27001. Det er en god ide at sende sinde it folk på kurser i it sikkerhed, ligesom det er oplagt at anskaffe selve standarderne, men at alliere sig med en samarbejdspartner der kan se virksomheden og risikobilledet udefra, giver et værdifuldt indspark til it sikkerhedsarbejdet.

Læs mere på info-it.dk


Kontaktperson:

Simon Okkels
Partner, IT chef
Tlf. 39 53 50 25
SO@inforevision.dk