internationale-forhold

Internationale forhold

Har du ambitioner om at ekspandere internationalt, eller er din virksomhed etableret uden for Danmarks grænser, er vi i inforevision parate med professionel rådgivning om bl.a. regnskab, revision, skatteforhold og etablering i udlandet.

Vifte af specialistfunktioner

Opgaverne bliver altid løst i tæt dialog med kunden, og som konsulenthus med en vifte af specialistfunktioner kan vi stille med præcis de ressourcer, der er nødvendige.

Netværk i mere end 80 lande

Vi supplerer vores viden og ekspertise med bistand fra UHY, der er et internationalt netværk af uafhængige revisions- og rådgivningsvirksomheder. UHY dækker mere end 80 lande.

inforevisions internationale ydelser

Vores kunder i den internationale afdeling er danske virksomheder med udenlandske ejere eller med udenlandske dattervirksomheder og aktiviteter, og vores ydelser omfatter bl.a.:

Revision og regnskab

 • Revision af årsrapporter
 • Intern revision
 • Internationale regnskabsstandarder (IFRS)
 • International rapportering (primært engelsk, tysk og skandinavisk)
 • Andre erklæringer

Etablering

 • Etablering i Danmark
 • Etablering i udlandet

Outsourcing

 • Erhvervsservice, herunder lønadministration

Internationale skatteforhold

 • Dobbeltbeskatningsoverenskomster, herunder rente- og udbytteforhold m.v.
 • Transfer pricing
 • Sambeskatning
 • Tynd kapitalisering
 • CFC-beskatning
 • Udstationering/grænsegængerforhold

Kontaktperson

Vibeke Düring Jensen
Partner, statsautoriseret revisor
Tlf. 39 53 50 80
VD@inforevision.dk