Interim service

Interim Service er en specialiseret konsulentydelse, som tilfører din virksomhed ekstra kompetencer i et afgrænset tidsrum, uden at det forhøjer de faste udgifter.

En løsning, der passer til opgaven

Vi rykker ud hurtigt, hvis du i en periode mangler en økonomichef, controller eller regnskabschef. Det kan være i forbindelse med sygdom, barsel, årsregnskab, fusion, opkøb eller salg, og løsningen bliver tilpasset den aktuelle situation.

Medarbejdere med mange års erfaring

Vores medarbejdere har mange års erfaring fra branchen og fra økonomifunktioner i et bredt udsnit af brancher og virksomheder, og vi stiller med de kompetencer, der er behov for til at løfte opgaven.

Bred erfaring med rapporteringsværktøjer

Vores medarbejdere har også stor erfaring med at udfylde forskellige eksisterende rapporteringsværktøjer, og vi assisterer gerne, hvis virksomheden bare har brug for hjælp til eksempelvis månedsrapportering eller rapportering til udenlandske moderselskaber.

Præcision og effektive rutiner

Finansiel rapportering med inforevisions Interim Service er en fleksibel løsning, der giver præcision og effektive rutiner samtidig med, at virksomhedens økonomi kun belastes i forhold til det reelle tidsforbrug. Dermed kan virksomheden hurtigt og effektivt komme igennem spidsbelastningsperioder og få styr på den daglige drift.


Kontaktpersoner

Catharina Mortensen
Associeret partner
Tlf. 39 53 50 07
CM@inforevision.dk

Micky Jørgensen
Director
Tlf. 39 53 57 34
MYJ@inforevision.dk