transaction-services-sub

Salgsmodning og værdioptimering

 • Identifikation og synliggørelse af virksomhedens ‘kant’
 • Normalisering af indtjening
 • Synliggørelse af indtjening
 • EBITDA-forbedringsanalyse
 • Analyse af arbejdskapital og rentebærende gæld
 • Implementering af værdiforøgende tiltag
 • Værdiansættelse af virksomhed

En salgsmodnings- og værdioptimeringsproces omfatter optimering af virksomhedens rentabilitet og cashflow, således at værdierne synliggøres bedst muligt. Ligeledes bør udviklingsmulighederne afdækkes og underbygges af budgetter og forretningsplaner.

Vi tilfører casen værdi ved aktiv partnerinvolvering og deltagelse i casens strukturering og gennemførelse.

Processen giver svar på spørgsmål som:

 • Vurdering af virksomhedens strategi ’going forward’
 • Sandsynlighed – Validitet – Risici
 • Hvor stor er virksomhedens normaliserede indtjening?
 • Hvordan fordeler indtjeningen sig på produkter og kunder?
 • Er virksomhedens kapitalbinding optimal i forhold til markedet?
 • Kan den rentebærende gæld optimeres?

Et led i processen er at identificere de faktorer, der påvirker værdien, for herefter at beregne en indikativ værdi af hele virksomheden eller dele heraf.

Arbejdet dokumenteres i en rapport, der både kan danne grundlag for virksomhedens egne overvejelser og bruges i dialog med potentielle købere, investorer og pengeinstitutter.

Ligeledes kan rapporten give anledning til overvejelser af skattemæssige forhold og virksomhedens struktur.

En salgsmodnings- og værdioptimeringsproces vil resultere i en højere værdi af virksomheden som følge af et forbedret cashflow via indtjening samt optimering af kapitalstrukturen.


Kontaktpersoner:

Thomas Barslund
Head of infotransactions
Tlf. 39 53 50 75
TB@inforevision.dk

Bo Risom Jensen
Head of Transaction Services
Tlf. 39 53 50 14
BR@inforevision.dk