transaction-services-sub

Ledelsesrapportering, rentabilitet og cashflow

 • Ledelsesrapportering
 • Budgettering
 • Likviditetsanalyser
 • Rentabilitetsanalyser
 • Lager- og debitoranalyser
 • Analyse af arbejdskapital og rentebærende gæld
 • BI-rapportering

For at give virksomhedens interessenter mulighed for at træffe beslutninger på et relevant, korrekt og fyldestgørende grundlag foretager vi en gennemgang af virksomhedens rapporterings- og budgetteringssystemer.

I forbindelse med indholdet i ledelsesrapporteringen bør følgende forhold overvejes:

 • Har virksomheden en ledelsesrapportering, der understøtter strategi og forretningsplan?
 • Ved ledelsen, hvilke produkter og kunder der skaber virksomhedens indtjening?
 • Identificerer ledelsesrapporteringen relevante ”red flags” og KPI’er?

Vores anbefalinger sammenfattes i en struktureret rapport med konkrete anbefalinger til implementering i økonomirapportering og likviditetsstyring.

Vi tilfører casen værdi ved aktiv partnerinvolvering og deltagelse i casens strukturering og gennemførelse.

Vi tilbyder blandt andet følgende ydelser:

 • Gennemgang, vurdering og kommentering af ledelsesrapportering, herunder registreringssystemer, budget- og opfølgningsprocedurer
 • Rentabilitets- og dækningsbidragsanalyser
 • Kritisk analyse og vurdering af væsentlige og risikofyldte regnskabsposter, f.eks. aldersanalyse af varebeholdninger og tilgodehavender fra salg
 • Gennemgang, vurdering og kommentering af forretningsgange og interne kontrolprocedurer samt beskrivelser for væsentlige og risikofyldte regnskabsposter og nøgleprocesser
 • Gennemgang af de løbende afstemnings- og periodiseringsrutiner i bogholderiet
 • Assistance i forbindelse med budgetudarbejdelse, likviditetsanalyser samt analyser af bindinger i arbejdskapital og rentebærende gæld

Kontaktpersoner:

Thomas Barslund
Head of infotransactions
Tlf. 39 53 50 75
TB@inforevision.dk

Bo Risom Jensen
Head of Transaction Services
Tlf. 39 53 50 14
BR@inforevision.dk