transaction-services-sub

Due diligence ved virksomhedsovertagelse

  • Finansiel og driftsøkonomisk due diligence
  • Identifikation af risici og muligheder
  • Vurderinger af indtjeningskvaliteten
  • Arbejdskapitalanalyser
  • Benchmark-analyser
  • Vurdering af virksomhedens strategi ‘going forward’
  • Værdiansættelse af hele virksomheden eller dele heraf
  • IT-systemer
  • Vurdering af skattemæssige risici

Vi udfører due diligence-opgaver samt anden tilknyttet assistance for danske og udenlandske virksomheder og kapitalfonde. Vi har solid erfaring i segmentet mellemstore virksomheder inden for en lang række forskellige brancher, og har gennem de seneste 2 år deltaget i gennemførelsen af mere end 30 transaktioner og værdiindikationer.

Vi leverer en målrettet og struktureret rapport, der identificerer dealbreakers, værdiregulerende faktorer
og forhold, som en investor bør være opmærksom på inden en overtagelse.

Vi lægger særligt vægt på at fremkomme med holdninger og vurderinger af de forhold vi konstaterer i virksomheden, snarere end en ukritisk gengivelse af de oplysninger som sælger afgiver.

Det er vores erfaring, at vi ofte tilfører væsentlig værdi i koblingen mellem den traditionelle finansielle due diligence og den kommercielle due diligence.

Vi indgår typisk en fleksibel aftale om den ønskede service, hvorved vi sikrer, at prisen står i korrekt forhold til den nødvendige indsats.

Vores erfaring viser, at samarbejde og kommunikation i hele processen er en afgørende faktor for en effektiv og succesfuld transaktion.

Vi tilfører casen værdi ved aktiv partnerinvolvering og deltagelse i casens strukturering og gennemførelse.

Ved opgaver på tværs af landegrænser kan vi trække på assistance hos vores internationale samarbejdspartner UHY. Herudover har vi mulighed for at involvere specialister fra vores IT- og skatteafdelinger i gruppens projekter.


Kontaktpersoner:

Thomas Barslund
Head of infotransactions
Tlf. 39 53 50 75
TB@inforevision.dk

Bo Risom Jensen
Head of Transaction Services
Tlf. 39 53 50 14
BR@inforevision.dk