Torsdag den 14. september 2017 kl. 13:00 – 15:30 i Søborg

Regnskab og klargøring til revisor ved årsafslutning

Et kursus for bogholdere og regnskabsansvarlige. Bliv opdateret på hovedreglerne i bogføringsloven og årsregnskabsloven og få en introduktion til, hvordan du regnskabsmæssigt behandler udvalgte poster.

INDHOLD

– Introduktion til hovedreglerne i bogføringsloven og årsregnskabsloven
– Introduktion til regnskabsmæssig behandling af udvalgte poster:

  • Omsætning
  • Feriepenge og andre lønrelaterede forpligtelser
  • Immaterielle anlægsaktiver
  • Materielle anlægsaktiver
  • Varebeholdninger
  • Periodeafgrænsningsposter

– Afstemninger og andre relevante opgaver ved årsafslutning
– Tips og tricks til digitale arbejdsmetoder, der giver overblik og indsigt

DELTAGERPRIS: 1.500 kr. + moms

> INFOACADEMY KURSUSPROGRAM 2017
> TILMELD DIG HER

infoAcademy – kurser for bogholdere, regnskabschefer og ejerledere. Styrk dine kompetencer og få et fagligt boost / Effektiv undervisning målrettet dine kerneopgaver / Opdateret viden med konkrete råd og redskaber / Netværk og sparring med kollegaer fra andre virksomheder / Lærerige timer til gode priser og med mulighed for rabat / Gode P-forhold og tæt på busser og S-tog.