Executive Interim

Mange virksomheder med komplekse økonomiprocesser og knappe ressourcer oplever i dag et behov for forbedringer som fx:

  • En styrket ledelsesrapportering
  • Implementering af budgetteringsprocedurer
  • Optimering af regnskabsafslutning og rapportering
  • Udarbejdelse af lønsomhedsanalyser

Som ansvarlig for inforevisions Executive Interim-ydelser sikrer jeg, at virksomheden får tilført de nødvendige kompetencer til at designe og implementere procedurer og værktøjer, som forbedrer virksomhedens processer og hvilket giver en række fordele, bl.a.:

  • Forbedret ledelsesinformation
  • Bedre grundlag for kritiske ledelsesbeslutninger
  • En styrket governancestruktur og overholdelse af virksomhedens krav til compliance
  • Frigørelse af ressourcer

Opgaverne løses med udgangspunkt i mine mange års praktisk erfaring fra økonomi-funktioner i en række forskellige virksomheder og brancher, ligesom jeg trækker på andre afdelinger i inforevision med ekspertise på områder som fx etablering af interne kontroller og implementering af ERP- og Business Intelligence-systemer.